ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Για να γίνει κάποιος μέλος του ΠΣΑΣ, πρέπει να:

1. Συμπληρωθεί η αίτηση εγγραφής,

2. Κατατεθεί το ποσό των € 50,00 (πενήντα Ευρώ). Η ετήσια συνδρομή μετά από απόφαση του Δ.Σ. είναι 50 €. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η συνδρομή του περιοδικού "Ο Ασφαλιστής"

3. Δώσει δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

Το Δ.Σ. αποφαίνεται της αίτησης, και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται τηλεφωνικά.

"Κατεβάστε" την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ή συμπληρώστε την ηλεκτρονικά.


Νέα