EP vote on PRIPs report / Result

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Πρός τις ενώσεις μέλη του BIPAR,

Στις 20 Νοεμβρίου τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (MEPs) ενέκριναν στην ολομέλεια τους την έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού της επιτροπής αναφορικά των βασικών επενδυτικών εγγράφων για τα επενδυτικά προϊόντα.

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε οτι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ), απέσυρε απο την τελική του έκθεση το πλαφόν αμοιβής (200 ευρώ) για συμβουλές στα προϊόντα PRIPs.

Η σχετική διάταξη απορρίφθηκε απο την πλειοψηφία των ψηφοφόρων.

Θα σας στείλουμε την επίσημη έκθεση που εγκρίθηκε στις 20 Νοεμβρίου , μόλις δημοσιευθεί.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, και κατά την προετοιμασία της ψηφοφορίας της 20ης Νοεμβρίου, σας είχαμε καλέσει να επικοινωνήσετε  μέ τους ευρωβουλευτές της χώρας σας για να τους εξηγήσετε με ισχυρά οικονομικά επιχειρήματα, οτι το ανώτατο όριο αμοιβής είναι απαράδεκτο σε μία ελεύθερη οικονομία.

Θα ήταν ενα άνευ προηγουμένου υπερβολικό μέτρο σε μία αγορά που υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των συμβούλων.

Γνωρίζουμε οτι πολλοί απο εσάς είχατε επικοινωνήσει μέ τα μέλη του κοινοβουλίου και είχατε λάβει θετική ανταπόκριση.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων να ενημερωθεί για τις αρνητικές πτυχές της διάταξης αναφορικά της επιβολής του ανώτατου ορίου και να την καταψηφίσει στην σχετική ψηφοφορία στην πλειονότητα της.

 Το αποτέλεσμα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για την σημασία του κοινού ενδιαφέροντος όπως και της έγκαιρης και αποδοτικής συμμετοχής στα κοινά που αναλαμβάνονται με σωστά επιχειρήματα.

 Εμείς θα συνεχίσουμε τις κοινές προσπάθειες μας σχετικά με το θέμα.

Πολλές άλλες πτυχές της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού της επιτροπής αναφορικά των βασικών επενδυτικών εγγράφων για τα επενδυτικά προϊόντα, είναι μή λογικές αν όχι εξωπραγματικές.

Πιστεύουμε οτι αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου που είναι έτοιμος να ξεκινήσει.

Θα προετοιμαστούν περαιτέρω πληροφορίες που θα σας ζητηθεί να στείλετε στα αντίστοιχα υπουργεία σας.

Με εκτίμηση,

Paul Carty                                        Nic De Maesschalck

Chairman EU Committee                                               Director


ακολουθεί το κείμενο στα αγγλικά


To the BIPAR member associations

 Dear Madam, dear Sir,

 On 20 November the members of the European Parliament (MEPs) adopted in plenary their report on the Commission’s proposed Regulation on  Key Investment Documents for investment products.

  We are pleased to inform you that the EP has removed from its final report the cap on fees (200 Euros) for advice on PRIPs products.  The provision was opposed by a majority of vote. We will send you the official report as adopted on 20 November as soon as it is published. 

 Over the last days, in preparation of the 20 November vote, we have been urging  you to contact your national MEPs and to explain to them, with powerful economic arguments, that the cap of fees was unacceptable in a free economy.  It would have been an unprecedented, extraordinary measure in a market where there is strong competition among advisors. We know that many of you have contacted their MEPs and have received positive reactions from them. This resulted in a majority of political groups and MEPs becoming aware of the negative aspects of the provision on cap on fees and voting against it in plenary.

 This result is a very good illustration of the importance and the relevance of joint and timely actions, undertaken with the right arguments.

 We will continue our joint efforts on this dossier. Many other aspects of the EP report on the Commission’s proposed Regulation on   Key Investment Documents for investment products are not reasonable or not realistic.  We believe that these issues will be tackled in the trilogue that is about to start. We will prepare further information that we will ask you to send to your respective ministries.

 Yours sincerely,

Paul Carty                                        Nic De Maesschalck

Chairman EU Committee                Director


«Απαγορεύεται η αντιγραφή ή αναδημοσίευση μέρος ή όλου κειμένου ή ομιλίας χωρίς την συναίνεση του ΠΣΑΣ»