Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων ιδρύθηκε το 1974 και αριθμεί σήμερα 1.749 (τελ. ενημέρωση 24/10/2012) εγγεγραμμένους επαγγελματίες Ασφαλιστικούς Συμβούλους. Εκπροσωπεί την μεγαλύτερη κατηγορία στο χώρο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και είναι ο Θεσμοθετημένος συνομιλητής της Πολιτείας και των Εταιριών.
Εδρεύει στην Αθήνα, Στουρνάρη 16.

Σκοπός, η μελέτη, η προαγωγή και κατοχύρωση των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.
Η συνεργασία με την Πολιτεία, τις Εταιρίες και τους άλλους Διαμεσολαβούντες, για την αντιμετώπιση κοινών θεμάτων του κλάδου.
Η εκπαίδευση και επιμόρφωση, η επιστημονική έρευνα και η εκδοτική δραστηριότητα για ενημέρωση Συναδέλφων και Ασφαλισμένων-Καταναλωτών.
Η προαγωγή και ανύψωση των σχέσεων των μελών του, η τήρηση Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας, η καταξίωση του επαγγελματία Ασφαλιστικού Συμβούλου στην Ελληνική Κοινωνία.
Ακόμη, η επιδίωξη με κάθε πρόσφορο τρόπο της ανάπτυξης της Ιδιωτικής Ασφάλισης στη Χώρα μας η προστασία των συμφερόντων των Ασφαλισμένων.

Social Media