ΜΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Έχει γεννηθεί στην Καλαμάτα, όπου και τελείωσε το Γυμνάσιο και Λύκειο. Είναι παντρεμένη και έχει δύο γιους.

Το 1984 αποφοίτησε από το DereeCollegeενώ από το 1986 κατέχει τίτλο MasterofBusinessAdministration (MBA) από το BostonCollege (Μασσαχουσετη, ΗΠΑ).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στην Αμερική, εργαζόταν part time  στους Gianelis and Cole Insurance Agency.

Έχει εργαστεί σε διοικητικές θέσεις στην FAMAR AEBE, στον Όμιλο Interamerican  και στην εταιρεία έρευνας αγοράς Opinion SA.

Από το 2010 είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της Συμβουλευτικής Νέας Εποχής Ασφαλιστική Πρακτόρευση ΕΠΕ (NewEraConsulting).

Έχει διδάξει Management  και Marketing  στα ιδιωτικά κολλέγια Deeree & South Eastern  καθώς και σε σεμινάρια του Υπουργείου Οικονομικών.

Δυνατό προσωπικό της στοιχείο η ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας μόνη ή σε ομάδα.

Γνωρίζει Αγγλικά σε επίπεδο μητρικής γλώσσας.


Νέα