ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Γεννήθηκε στην Αθήνα 23 Νοεμβρίου 1969.

Είναι απόφοιτος Μέσης εκπαίδευσης, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτρονικού Ραδιοτεχνίτη & Προγραμματιστή Η/Υ.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Ασφαλιστικών-Χρηματοοικονομικών & Τραπεζικών Προϊόντων. Έχει γνώσεις Η/Υ και ομιλεί Αγγλικά.

Από το 1991 έως το 2003 συνεργαζόταν με την ING, ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Από το 2003 έως το 2008 συνεργαζόταν με την Allianz.

Σήμερα, είναι Ανεξάρτητος Ασφαλιστικός Σύμβουλος.

Ο κ. Τσακιρίδης είναι πιστοποιημένος από την Τράπεζα της Ελλάδος  (ΕΠΙΠΕΔΟ Δ').


Νέα