Εφορευτική Επιτροπή


Μαρία Παπαδοπούλου
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Είναι έγγαμη με δύο παιδιά.