ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Eνα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο του κ. Γ Κουτίνα, Μεσίτη Ασφαλίσεων, ο οποίος αν και δεν είναι νομικός πολύ εύστοχα αναλύει το καυτό θέμα της Επαγγελματικής Ευθύνης, στο οποίο εξειδικεύεται. Επιφυλασσόμενοι να το δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος, κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε κάποια βασικά σημεία.

Επαγγελματική Ευθύνη

Τη στιγμή που δια νόμου ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής υποχρεούται να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη για την Επαγγελματική του Ευθύνη, συνάγεται πως έχει πλέον \"αντικειμενική ευθύνη\" έναντι των Πελατών - Ασφαλισμένων, για τα τυχόν λάθη ή παραλείψεις του.

Αντικειμενική ευθύνη έναντι των Ασφαλιζομένων, φέρει και η εκάστοτε Ασφαλιστική Εταιρεία για τις ενέργειες ή πράξεις των αποκλειστικών Ασφαλιστικών Συμβούλων της, τους οποίους η ίδια επιλέγει, εκπαιδεύει, εποπτεύει και ελέγχει για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Για να λειτουργήσει σωστά η εγχώρια ασφαλιστική αγορά, θα πρέπει να τεθούν ξεκάθαροι κανόνες συνεργασίας μεταξύ Ασφαλιστικών Εταιρειών και Διαμεσολαβούντων. Θα πρέπει ο κάθε Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής να αποφασίσει με ποια ιδιότητα θα πορευθεί επαγγελματικά. Αντίστοιχα, κάθε Ασφαλιστική Εταιρεία θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις και τα κριτήρια συνεργασίας που επιθυμεί με τους διάφορους διαμεσολαβούντες Ασφαλιστές.

Ασφαλιστική κάλυψη της Επαγγελματικής Ευθύνης

Για τον \"ανεξάρτητο\" Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή (Μεσίτη ή Πράκτορα) δεν τίθεται κανένα απολύτως θέμα. Θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει επαρκή και αξιόπιστη ασφαλιστική κάλυψη με τα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια. Η κάλυψη είναι σκόπιμο να μην παρέχεται από Ασφαλιστική Εταιρεία με την οποία συνεργάζεται. Δεν είναι η πλέον \"καθαρή λύση\". Ενέχει τον κίνδυνο, να δημιουργήσει αδιέξοδο στην όποια καλή συνεργασία

Για τους \"διασυνδεδεμένους\" Ασφαλιστικούς Συμβούλους που ενεργούν υπό την πλήρη ευθύνη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, την ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να την παρέχει η Ασφαλιστική Επιχείρηση με την οποία κατ\' αποκλειστικότητα συνεργάζονται.

Σε μια τέτοια περίπτωση δεν εξασφαλίζεται κάλυψη με ανεξάρτητα Ασφαλιστήρια που εκδίδει η Ασφαλιστική Εταιρεία για τον καθένα ξεχωριστά. Επί της ουσίας κάλυψη προκύπτει μόνο με Ασφαλιστήριο που συνάπτει η ίδια για λογαριασμό τους. Δηλαδή, Συμβαλλόμενος η ίδια και Ασφαλιζόμενοι ονομαστικά οι Ασφαλιστές, που συνάπτουν μαζί της σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας. Είναι η μόνη λογική και τίμια προσέγγιση του θέματος, χωρίς νομικά κενά, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα.

Να γνωματεύσουν οι Νομικοί Σύμβουλοι

Φαίνεται να υπάρχει κενό υπεύθυνης πληροφόρησης. Είναι σκόπιμο να κληθούν οι Νομικοί Σύμβουλοι των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Συνδέσμων Διαμεσολαβούντων να γνωματεύσουν, πριν αρχίσει η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας; Πριν αρχίσουν να ενημερώνονται επί της ουσίας οι διάφοροι Νομικοί Σύμβουλοι των Ασφαλιζομένων, των Συνδέσμων Καταναλωτών και ιδιαίτερα των Επιχειρήσεων, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει αντικειμενική ευθύνη και τι ευθύνη προστήσαντος και όλα τα συναφή επιχειρήματα περί καταχρηστικών όρων.

Η συμβολή έμπειρων περί τα ασφαλιστικά νομικών είναι αναγκαία ώστε να αποφευχθούν παρανοήσεις, παραποιήσεις ή καταστρατηγήσεις του νόμου που ενδεχόμενα να ζημιώσουν τους ίδιους τους Διαμεσολαβούντες και να δημιουργήσουν εντάσεις ή προβλήματα στην ασφαλιστική αγορά.


Νέα