Αγιασμός και κοπή πίτας 2022

“Αγιασμός και κοπή πίτας στα ανακαινισμένα γραφεία του Συνδέσμου μας στην αρχή του χρόνου, για ένα δημιουργικό και υγιές 2022, για όλους τους ασφαλιστές και τις οικογένειες τους”
ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ