Ανελαστικός ο Προβόπουλος στις ανείσπρακτες οφειλές

Η 39η Τακτική Γενική Συνέλευση
4 December 2013
Δελτίο Τύπου
6 December 2013