Στις 06/12 βραβεύσαμε ξεχωριστούς ανθρώπους με ιδιαίτερα βραβεία, φιλοτεχνημένα από τον γλύπτη χαράκτη κ. Αριστείδη Πατσόγλου. Βραβεύσαμε το σθένος, τη δια βίου συνεργασία και το νέο αίμα που πρώτευσε στους κλάδους Ζωής και Γενικών