Γόνιμος Διάλογος στη Θεσσαλονίκη:

Νέο ραντεβού διαμεσολαβούντων και ασφαλιστικών εταιρειών
10 November 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΑΔΕ
21 November 2014