Αγαπητά Μέλη,

Σας επισυνάπτουμε την Αίτηση 1η Σελίδα και 2η Σελίδα για το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Νομικής Προστασίας από την Das Hellas, του Π.Σ.Α.Σ.

Παρακαλείστε, όπως συμπληρώσετε και υπογράψετε την συγκεκριμένη αίτηση, καταθέτοντας το ποσό των €50 (ειδική τιμή για τα μέλη) στον τραπεζικό λογαριασμό, που τηρεί ο Π.Σ.Α.Σ στην Alpha Bank293/002 002 001 051 ( IBAN GR07 0140 1040 2930 0200 2001 051).

Όταν πραγματοποιηθεί η κατάθεση του Ασφαλίστρου (αιτιολογία: ονοματεπώνυμο) όπως μας αποσταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης μαζί με την Αίτηση (σκαναρισμένη/υπογεγραμμένη) στο fax 210 95 11 079 ή στα e-mails του ΠΣΑΣ info@psas.gr & psas@otenet.gr , προκειμένου να προχωρήσει η έκδοση του Ομαδικού Συμβολαίου, του καθενός μεμονωμένα, το οποίο και θα σταλεί στην διεύθυνση που θα δηλώσετε.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Ελένη Γρυπάρη Αναστάσιος Φωτίο