Δωρεάν Σεμινάρια του ΕΙΑΣ για τα Μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ “ΠΣΑΣ”
25 November 2014
ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΑΙΣΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ”
21 December 2014