ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ AYTOKINHTOY KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in MOTOR RISK INSURANCE AND CLAIMS MANAGEMENT

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ KAI ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
12 May 2021
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in HEALTH INSURANCE AND MEDICAL UNDERWRITING
17 May 2021