ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in HEALTH INSURANCE AND MEDICAL UNDERWRITING

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ AYTOKINHTOY KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in MOTOR RISK INSURANCE AND CLAIMS MANAGEMENT
14 May 2021
Insurance Conference 2021 Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
20 May 2021