ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in INSURANCE FINANCIAL ACCOUNTING AND CONTROL MANAGEMENT

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Ανακοίνωση για την 46η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου - Εκλογές

X