ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RISK MANAGEMENT, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ_EIAS CERTIFIED SPECIALIST in RISK MANAGEMENT AND REINSURANCE

Δελτίο τύπου ΠΣΑΣ με το Επιμελητήριο Πειραιά
24 December 2021
ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, EDI 2022, EIAS DIPLOMA ΙΝ INSURANCE Science and Operations
17 January 2022