ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ KAI ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ