ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ KAI ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ