Ενημέρωση των Διαμεσολαβητών – των Μελών του ΠΣΑΣ και των νεοεισερχόμενων συναδέλφων στη Διαμεσολάβηση 31/05/2023

Δελτίο τύπου Ένταξης Π.Σ.Α.Σ. στην ΠΟΑΕΔ 09/05/2023
10 May 2023
Πρόσκληση Π.Σ.Α.Σ. 14/06/2023
9 June 2023