ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παρακάτω μπορείτε να διαβάστε και “κατεβάσετε” τις εγκυκλίους για τις εξετάσεις, και τις αιτήσεις συμμετοχής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ – Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, 2011

Εγκύκλιος για Ασφαλιστικούς Συμβούλους Ι – Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, 2011

Εγκύκλιος για Ασφαλιστικούς Συμβούλους ΙI – Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, 2011

Εγκύκλιος για Ασφαλιστικούς Υπαλλήλους Ι – Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, 2011

Εγκύκλιος για Ασφαλιστικούς Υπαλλήλους ΙI – Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, 2011

Αίτηση Ασφαλιστικού Συμβούλου για συμμετοχή στις εξετάσεις – Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, 2011

Αίτηση Ασφαλιστικού Υπαλλήλου για συμμετοχή στις εξετάσεις – Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, 2011

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ