ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ, ΕΩΣ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 15 ΩΡΩΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Α ΚΑΙ Β, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΑΣ!