Επιστολή ΕΑΔΕ στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας