Καθορίστηκαν οι συνδρομές και τα τέλη στα επιμελητήρια