Κενά και Γκρίζες Ζώνες στην Ασφάλιση των «Ασφαλιστών»