Μετά λύπης μας σας ενημερώνουμε ότι ο συνάδελφός μας, Ασφαλιστικός Σύμβουλος Μηνάς Δαμιάς απεβίωσε

ΠΣΑΣ Εορτή ασφαλιστών
18 September 2019
Ημέρα της γυναίκας
8 March 2020