Νέα σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΣΑΣ

Συνάντηση με τον κ. Βασιλειάδη Αριστείδη, founder του Insurance Innovation
30 September 2023
Πρόσκληση – Γενική Συνέλευση 01/12/2023
28 November 2023