Νέο διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΕΙΑΣ

5 Σωματεία της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στηρίζουν το δίκτυο του GIVMED κατά του Covid-19
27 May 2020
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αναγκαιότητα, Τάσεις, Περιεχόμενο και Προοπτικές
7 October 2020