Ομιλία Προέδρου στην εκδήλωση βράβευσης Π.Σ.Α.Σ. Ζάπειο, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Ετήσια εκδήλωση βραβεύσεων 2015
8 September 2019
Ο Τύπος για την εκδήλωση βραβεύσεων ΠΣΑΣ 2013
8 September 2019