Ο Τειρεσίας είναι μια παράνομη πράξη, για αυτό και δεν θα περάσει