Ο Τειρεσίας είναι μια παράνομη πράξη, για αυτό και δεν θα περάσει

Απάντηση στο δημοσίευμα του Next Deal
18 October 2012
Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης
23 October 2012