Ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Αθανάσιος Σκορδάς στο ΕΕΑ

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ