« Παρουσίαση εγχειριδίων για το GDPR και το νόμο Ν.4583/2018 για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων από την DPO του Συνδέσμου κ.Μυρτώ Χαμπάκη για τα μέλη του Συνδέσμου»

«Φορολογικά θέματα του ενδιαφέροντος των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και των πελατών τους»
28 February 2022