Πρόσκληση – Γενική Συνέλευση 01/12/2023

Νέα σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΣΑΣ
24 November 2023
Ημερίδα 25/04/2024 – Πρόσκληση – Πρόγραμμα
19 April 2024