ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
23 December 2021
Δελτίο τύπου ΠΣΑΣ με το Επιμελητήριο Πειραιά
24 December 2021