Σημαντικά Προνόμια των μελών του ΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ  ΜΕΛΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΑΣ

  • Παροχή προς τα Μέλη του συνδέσμου έκπτωσης ς 50% των Επί των δίδακτρών
    παρακολουθήσεις  της σειράς Επιμορφωτικών Διαλέξεων του Ινστιτούτου
  • Παροχή προς τα Μέλη του συνδέσμου έκπτωσης ς 50% Επί της τιμής αγοράς των εκδόσεων του Ινστιτούτου
  • Παροχή προς τα Μέλη του συνδέσμου έκπτωσης ς 50% Επί των διδάκτρων παρακολουθήσεις ” ανοικτών ” Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου
ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ