Συνέδριο “Ανοίγοντας κοινούς δρόμους στο σύγχρονο ασφαλιστικό περιβάλλον”