ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
3 September 2021
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ, ΕΩΣ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 15 ΩΡΩΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Α ΚΑΙ Β, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΑΣ!
11 November 2021