ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΩΝ

Νομική Υποστήριξη
Νομική Σύμβουλος ΠΣΑΣ: Φωτεινή Ντάλλα

Αγ. Μελετίου 103, Αθήνα, 112 72, 210 8676450, 6932394691, fdalla@otenet.gr

Στη διάθεση σας Τρίτη και Πέμπτη 2μμ – 5μμ στον Π.Σ.Α.Σ.

Φοροτεχνική Υποστήριξη
Φοροτεχνική υποστήριξη Π.Σ.Α.Σ.: Φοροτεχνικό Γραφείο Παναγιώτη Παντελή

Λ. Αθηνών 46 & Σερβίων 10, 104 41 – Αθήνα,
Τηλ.: 210 5120402, 210 5154733, 210 5238054, fax: 210 5157830, info@pantelisco.com
www.pantelisco.com

Μηχανογραφική Υποστήριξη
SafeCape Παραγωγή Λογισμικού ΕΠΕ
Σαλαμίνος 64, 10435, Αθήνα
τηλ: 210 5247525, www.safecape.gr

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Ανακοίνωση για την 46η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου - Εκλογές

X