Όλοι στην πορεία διαμαρτυρίας για το ασφαλιστικό!!!