«Ασφαλίσεις Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών»

«Επαγγελματικές Υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στο Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Διανομής των Ασφαλιστικών Προϊόντων»
26 July 2021
«Φορολογικά θέματα του ενδιαφέροντος των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και των πελατών τους»
28 February 2022