3η δωρεάν ημερίδα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNET ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ MARKETING ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
20 October 2013
Απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε.
25 October 2013