41η Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΣΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΣ
10 December 2015
Όλοι στην πορεία διαμαρτυρίας για το ασφαλιστικό!!!
18 January 2016