ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

11 January 2022

“Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού”

Στην αρχή του νέου έτους, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων προσφέρει ψυχαγωγική γνώση στα παιδιά του “Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού”. Το πολυτιμότερο δώρο, η […]