ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ


Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων ιδρύθηκε το 1974 και αριθμεί σήμερα 740 (τελ. ενημέρωση 7/4/2022) εγγεγραμμένους επαγγελματίες Ασφαλιστικούς Συμβούλους.

Εκπροσωπεί την μεγαλύτερη κατηγορία στο χώρο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και είναι ο Θεσμοθετημένος συνομιλητής της Πολιτείας και των Εταιριών. Εδρεύει στην Αθήνα, Στουρνάρη 16.


ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1974 

Σκοπός, η μελέτη, η προαγωγή και κατοχύρωση των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του. Η συνεργασία με την Πολιτεία, τις Εταιρίες και τους άλλους Διαμεσολαβούντες, για την αντιμετώπιση κοινών θεμάτων του κλάδου. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση, η επιστημονική έρευνα και η εκδοτική δραστηριότητα για ενημέρωση Συναδέλφων και Ασφαλισμένων-Καταναλωτών. Η προαγωγή και ανύψωση των σχέσεων των μελών του, η τήρηση Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας, η καταξίωση του επαγγελματία Ασφαλιστικού Συμβούλου στην Ελληνική Κοινωνία. Ακόμη, η επιδίωξη με κάθε πρόσφορο τρόπο της ανάπτυξης της Ιδιωτικής Ασφάλισης στη Χώρα μας η προστασία των συμφερόντων των Ασφαλισμένων.